Welkom bij GoSports!

Stichting GoSports is een kleinschalige zorgorganisatie welke individuele- en groepsbegeleiding biedt aan kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De begeleiding richt zich op het sociaal Рen persoonlijk functioneren van de deelnemers waarbij zij zich kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, een zinvolle daginvulling/vrijetijdsbesteding en pedagogische/educatieve vaardigheden. Daarnaast zijn preventie van eenzaamheid, het in contact komen met leeftijdsgenoten en bewegen de grote aandachtsgebieden.