Dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding

Een vaste structuur en het hebben van een zinvolle invulling is voor een ieder van groot belang. Echter is het niet voor iedereen mogelijk deze zelf invulling te geven. Stichting GoSports biedt belevingsgerichte dagbesteding. Bij belevingsgerichte dagbesteding staat het samen doen en plezier beleven bovenaan.

Doel

Het bieden van veiligheid, structuur, sfeer en individuele aandacht staan centraal. Belevingsgerichte dagbesteding gaat uit van de wensen en behoeftes van de cliënt, wij stemmen onze begeleiding hierop af. Dit doen wij doormiddel van professionele begeleiding welke uitgaat van een respectvolle en rustige benadering. Wij bieden een huiselijke en vertrouwde sfeer en werken met kleine groepen. Op deze wijze kunnen wij in en ontspanning goed afwisselen, wat er voor zorgt dat er niet te veel prikkels ontstaan.

Het doel van belevingsgerichte dagbesteding is het activeren van de deelnemer en het vergroten van de interactie. Dit ter preventie van een sociaal isolement. Daarbij proberen wij de cliënten altijd uit te dagen tot het ondernemen van nieuwe activiteiten.

Activiteiten

Er worden diverse activiteiten aangeboden, echter kiezen de cliënten samen welke activiteiten er worden ondernomen. Daarbij wordt gezorgd voor een afwisseling van binnen – en buiten activiteiten, waarbij ook bewegen centraal staat. De geboden activiteiten worden per dagdeel afgewisseld en afgestemd op de behoeftes van het moment. Hieronder een greep uit onze activiteiten.

 • Creatieve vaardigheden
 • Nieuws van de dag
 • Koken
 • Zingen
 • Spelletjes doen
 • Wandelen
 • Picknicken
 • Sportief bewegen
 • Dansen
 • Computeren
 • Naar de dieren

En nog veel meer!!!

Voor wie

De dagbesteding is geschikt voor volwassenen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden. Daarnaast kunnen zij psychische-, medische problematiek en/of gedragsproblemen hebben. Het programma van de cliënt wordt op individuele wensen en doelen afgestemd.