Belevingsgerichte Dagbesteding

Kleine groepen

Maximaal 6 deelnemers per dagdeel

Individuele aandacht

Er is aandacht voor iedere individu

Regelmatige evaluatie

Regelmatig wordt de voortgang besproken

Eigen route

Belevings- en ontwikkelingsgericht

Belevingsgerichte Dagbesteding

Een vaste structuur en het hebben van een zinvolle invulling is voor eenieder van groot belang. Echter is het niet voor iedereen mogelijk deze zelf invulling te geven. Bij (belevingsgerichte) dagbesteding staat het samen doen en plezier beleven bovenaan. Daarnaast is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling op pedagogisch (educatief) en sociaal vlak. De structuur begint al bij de dagstart welke wij doen aan de hand van het dagbord.

 

Het bieden van veiligheid, structuur, sfeer en individuele aandacht staan centraal. Belevingsgerichte dagbesteding gaat uit van de wensen en behoeftes van de cliënt, wij stemmen de begeleiding hierop af. Dit doen wij door middel van professionele begeleiding welke uitgaat van een respectvolle en rustige benadering. Wij bieden een huiselijke en vertrouwde sfeer en werken met kleine groepen. Op deze wijze kunnen wij in- en ontspanning goed afwisselen, wat ervoor zorgt dat er niet te veel prikkels ontstaan.

Doel

Het doel van (belevingsgerichte) dagbesteding is het activeren van de deelnemer en het vergroten van de interactie. Dit ter preventie van een sociaal isolement. Er worden diverse activiteiten aangeboden, echter kiezen de cliënten samen met de begeleiding welke activiteiten er worden ondernomen. Daarbij wordt gezorgd voor een afwisseling van binnen – en buiten activiteiten, waarbij ook bewegen centraal staat. De geboden activiteiten worden per dagdeel afgewisseld en afgestemd op de behoeftes van het moment. Daarbij is er altijd aandacht voor de ontwikkeling op pedagogisch of sociaal gebied met als doel het ontwikkelen of behouden van verworven vaardigheden.

 

Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht waarbij het gehele proces van tafel dekken tot het doen van de afwas bij hoort. Hierbij worden de deelnemers steeds meer uitgedaagd met bijvoorbeeld het verzorgen van een lunch voor de buren. Waarbij ook de interactie met andere personen ook weer een rol speelt. 

 

Door de vaste structuur en de afwisseling van de diverse activiteiten welke worden afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemer kan deze zich op zijn/haar eigen niveau ontwikkelen. Het belangrijkste blijft ten aller tijde het beleven van plezier. 

Dagbesteding bij GoSports betekent:

Activiteiten

Er worden diverse activiteiten aangeboden, echter kiezen de cliënten samen welke activiteiten er worden ondernomen. Daarbij wordt gezorgd voor een afwisseling van binnen – en buiten activiteiten, waarbij ook bewegen centraal staat. De geboden activiteiten worden per dagdeel afgewisseld en afgestemd op de behoeftes van het moment. Daarbij is er altijd aandacht voor de ontwikkeling op pedagogisch of sociaal gebied.

 

Een greep uit de activiteiten welke op diverse niveau kunnen worden aangeboden:

 

 – Ondersteunen en uitbreiden van educatieve vaardigheden (rekenen/taal/lezen)

  – Licht productiewerk

  – Schoonmaak werkzaamheden (huis en omgeving)

 – Creatieve vaardigheden

  – Nieuws van de dag

  – Koken

  – Zingen

  – Spelletjes doen

  – Wandelen

  – Picknicken

  – Sportief bewegen

  – Dansen

  – Computeren

  – Naar de dieren

Voor wie?!

De dagbesteding is geschikt voor volwassenen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden. Daarnaast kunnen zij psychische-, medische problematiek en/of gedragsproblemen hebben. Het programma van de cliënt wordt op individuele wensen en doelen afgestemd.

Informatie

  • Het tarief per dagdeel is € 53,75 voor 2021
  • Lunchkosten €4,00 per dag
  • – Dinsdag
  • – Woensdag 
  • – Donderdag
  • – Vrijdag      
  •  

Lunchen doen wij gezamenlijk.

Per dagdeel staan er minimaal 2 professionele begeleiders op de groep. 

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. 

Meld je nu aan voor de dagbesteding!

Sluit dit geheel aan bij jouw wensen en verwachtingen?! Wacht dan niet en meld je snel aan voor de dagbesteding! 

Nadat jij je hebt aangemeld nemen wij contact met jouw op voor het maken van een afspraak.

Aanmelden!