De vier peilers

Kleinschalig

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de deelnemers floreren bij een kleinschalige aanpak. Met kleinschalig bedoelen wij het werken in kleine groepen, gericht op samenwerken/socialiseren, pedagogische ontwikkeling en/of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Door deze aanpak krijgen de deelnemers veel aandacht en leren zij de begeleiding goed kennen. De begeleiding bestaat uit een vast team, waarin niet of nauwelijks wordt geschoven of gewisseld. Vertrouwen is de basis van
een relatie met een deelnemer en waar vanuit de deelnemer zich open zal stellen voor nieuwe vaardigheden.

Individuele aandacht

De wensen en behoeften van de deelnemers staan bij GoSports ten aller tijde centraal in de begeleiding. Dit houdt dan ook in dat deze een sturing en invulling geven aan het verblijf en dagbesteding van de deelnemer. Er worden geen activiteiten ondernomen door de organisatie welke niet aansluiten bij deze wensen of behoeften. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers het gevoel hebben serieus genomen te worden, waarnaast de zelfbeschikking, of terwijl de autonomie van de deelnemer vergroot worden. Ook de benaderingswijze van onze begeleiders wordt aangepast op de individuele deelnemer.

 

Individuele aandacht betekend niet dat er enkel individuele begeleiding is en de deelnemers geen contact maken met andere. Bij diverse activiteiten wordt er in groepen gewerkt, echter is ook hier de intensieve begeleiding en coaching het uitgangspunt.

Betrokken naasten

Er wordt veel waarde gehecht aan het samenwerken met de familie van de deelnemers welke begeleiding krijgen vanuit stichting GoSports. Dit daar wij van mening zijn dat familie een belangrijk onderdeel zijn binnen de sociale kringen van de deelnemers. Daarnaast geld dat als er in harmonie wordt samengewerkt er meer betrokkenheid ontstaat en eenieder dezelfde hanteert, wat allen ten goede komt van de cliënt op verschillende vlakken. Er zullen regelmatig momenten worden georganiseerd waarbij aandacht is voor de naasten betrokkenheid.

Eigen regie

De deelnemer staat bij stichting GoSports centraal en het voeren van eigen regie op de begeleiding vinden wij dan ook van belang. Deelnemers hebben inspraak in de vormgeving van de activiteiten, vormen een deelnemersraad en kunnen zelfs advies geven aan het bestuur. Daarnaast hebben zij inspraak tijdens evaluatiegesprekken, bereiden zij deze, waar mogelijk, samen voor met de begeleiders en bepalen zij waar de focus moet liggen. Al met al is de deelnemer ten aller tijden aanzet.

banner visie missie-01