Financiering

PGB
Vanaf 1 januari 2016 is GoSports erkend als formele zorg aanbieder (WLZ/WMO/Jeugdwet). Hierdoor kunnen deelnemers een contract opstellen om PGB voor begeleiding te kunnen inzetten. GoSports maakt een factuur voor de begeleiding en stuurt deze naar de budgethouder. De budgethouder dient deze te bewaren tezamen met de databrieven. De SVB betaalt rechtstreeks aan GoSports, hier heeft u dus geen omkijken naar.

Heeft u of uw kind een Zorgzwaartepakket dan kunt u in aanmerking komen voor PGB begeleiding bij zwemmen als u of uw kind extra begeleiding in het water nodig heeft om de veiligheid te borgen in het water.

Of u op deze manier het PGB kunt inzetten en welke voorwaarden gelden dient u zelf te bepalen. Uiteraard kunnen wij u helpen aan informatie over het zwemmen en inzetten van PGB. U zult hierover ook informatie krijgen tijdens het intake gesprek. Indien hier blijkt dat u nog geen PGB heeft dan zullen wij, indien u dit wenst, aanmelden bij het desbetreffende wijkteam. Bij twijfel of uw kind onder de voorwaarden om het PGB in te kunnen zetten is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met het wijkteam bij u in de buurt, de Sociale Verzekerings Bank (SVB), servicecentrum PGB. Zij zijn de uitvoerder.

U als ouder bent en blijft verantwoordelijk voor uw PGB en de wijze waarop dat wordt ingezet.
En contractformulier krijgt u van ons tijdens het intake gesprek, of nadien in een persoonlijk gesprek.

Zelf betalen
De betalingen bij GoSports verlopen maandelijks. U ontvangt een factuur en dient deze maandelijks voor de eerste van de nieuwe maand te voldoen. Indien de betaling niet tijdig is gedaan zal uw deelnemerspas automatisch worden geblokkeerd.

Jeugdsportfonds Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft het Jeugdsportfonds Rotterdam ingesteld. Het jeugdsportfonds biedt kinderen tot 18 jaar van financieel niet daadkrachtige ouders de mogelijkheid te sporten door bij te dragen in de kosten van lidmaatschap of sportartikelen. Kijk hier voor meer informatie.

Overige mogelijkheden
Er zijn nog diverse andere mogelijke heden om een financiële ondersteuning te krijgen voor zwemmen of begeleiding. Echter daar dit ook per plaats verschilt adviseren wij u hiervoor contact op te nemen met uw wijkteam of de gemeente.

Opzet termijn
GoSports hanteert één maand opzeg termijn.