Gedragscode zwembranche

De zwembranche bestaan uit,  zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen. Alle organisatie vinden het van belang, om een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en ongewenst te voorkomen of te bestrijden. Hiervoor is de ‘gedragscode zwembranche’ gemaakt. De ‘gedragscode zwembranche’ is gerealiseerd door een samenwerkingsverband tussen een aantal organisaties en personen. Dit samenwerkingsverband, geleid door de NPZ-NRZ, werd gevormd door: zwemonderwijzers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties RECRON en VGS, sportbond KNZB, particuliere zwemscholen en Abvakabo FNV.

De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.

Klik hier om de gedragscode te bekijken of download de gedragscode hier.