Klachten!?

Iedere cliënt van Stichting GoSports heeft het recht op een onafhankelijke klachtenbehandeling. Stichting GoSports is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Via Klachtenportaal Zorg heeft Stichting GoSports de beschikking over een:

  • Klachtenregeling conform de Wkkgz
  • Onafhankelijke klachtenfunctionaris
  • Een onafhankelijke geschillencommissie KPZ

Heeft u klachten dan kunt u deze als eerst indienen bij onze deelnemersservice. U kunt uw klacht mailen naar klachten@gosportsenplezier.nl of bellen met 010 – 333 50 80. De deelnemersservice zal samen met u de klacht doornemen en voorleggen aan de bestuursverantwoordelijke. Mocht de uitkomst van de klacht voor u niet naar tevredenheid zijn of komt u er samen nier uit dan kunt u een formele klacht indienen. Deze wordt dan in behandeling genomen door de onafhankelijke klachten functionaris.

Open hier de flyer van de klachtenregeling:

Flyer klachtenregeling.pdf