Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wetgeving van kracht. Dit betekend dat binnen de gehele EU dezelfde privacy wetgeving geld en de wet bescherming persoonsgegevens is komen te vervallen. In het kort is er een striktere controle op jouw persoonlijke gegevens en de verwerking hiervan. In de folder ‘Privacy’ kun je alles lezen over wat Stichting GoSports met jouw gegevens doet en welke gegevens worden verwerkt. In het Privacy Reglement staat dit alles nog uitgebreider beschreven.

Stichting GoSports gaat op een verantwoorde manier om met jouw informatie en deelt deze niet met derde partijen zonder dat hier toestemming voor is.

Heb je vragen over jouw dossier of de verwerking van jouw gegevens stel deze dan gerust.