Visie en missie

De visie van GoSports is in één zin uit te drukken:

Het zoveel mogelijk kinderen en (jong) volwassenen zichzelf laten ontplooien op diverse vlakken middels kleinschalige, individuele en op de wensen afgestemde begeleiding. Het beleven van plezier staat hierbij ten aller tijden voorop.

Stichting GoSports is een kleinschalige zorgorganisatie welke individuele- en groepsbegeleiding biedt aan kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

De begeleiding richt zich op het sociaal - en persoonlijk functioneren van de deelnemers waarbij zij zich kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, een zinvolle daginvulling/vrijetijdsbesteding en pedagogische/educatieve vaardigheden. Daarnaast zijn preventie van eenzaamheid, het in contact komen met leeftijdsgenoten en bewegen de grote aandachtsgebieden.

Om dit te kunnen garanderen biedt GoSports (intensieve) professionele begeleiding met veel persoonlijke aandacht en werken wij vanuit vier speerpunten, te weten:

  • Kleinschalig
  • Individuele aandacht
  • Betrokken naasten
  • Eigen regie

Doordat er gewerkt wordt in kleine groepen met veelal 1 op 1 begeleiding en de individuele begeleiding wordt afgestemd op de wensen, doelen en vooral mogelijkheden van de deelnemer, is het ontwikkel rendement hoog te noemen. Al gaat dit bij iedere deelnemer op zijn of haar eigen manier.

De visie en missie zijn uitgewerkt in de door GoSports ontwikkelde zwemlijn, De Zwemhelden. Kijk voor meer informatie over De Zwemhelden op www.dezwemhelden.nl.