Visie en missie

Bij GoSports staat ten aller tijden ‘het beleven van plezier’ voorop. Hierbij wordt bij het zwemmen het water en de activiteiten als hulpmiddel ingezet. Met behulp van het plezier, het water en de begeleiders wordt er, buiten eventuele zwem technische vaardigheden, gewerkt aan een drietal ontwikkelingsgebieden, te weten:
- Sociale vaardigheden
- Pedagogische ontwikkeling
- Motorische ontwikkeling

Doordat er gewerkt wordt in kleine groepen met veelal 1 op 1 begeleiding en de individuele begeleiding wordt afgestemd op de wensen, doelen en vooral mogelijkheden van de deelnemer, is het ontwikkel rendement hoog te noemen. Al gaat dit bij iedere deelnemer op zijn of haar eigen manier.

De missie van GoSports is in een zin uit te drukken: Het zoveel mogelijk mensen, met een beperking, plezier laten beleven middels de aangeboden activiteiten, welke worden afgestemd op de individuelen wensen en doelen.

De visie en missie zijn afgestemd op de door GoSports ontwikkelde zwemlijn, De Zwemhelden. Kijk voor meer informatie over De Zwemhelden op www.dezwemhelden.nl.