Waterbasketbal

Algemeen bekend is dat Nederland een waterland is. In water zit veel gevaar dus is het belangrijk te weten wat water is en doet met je als je erin ligt. Van groot belang is het dat een ieder zich kan redden als hij/zij in het water terecht komt. In een plezierige sfeer en op een speelse manier zijn er tal van mogelijkheden gecreëerd van zelfredzaamheid tot het oefenen voor een erkend diploma.